Tapu Harcı İade Edilir mi?

 

Tapu müdürlükleri ve tapu dairelerinde gerçekleştirilen işlemler için 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğinde belli bir bedel de tapu harcı ödenmesi zorunludur. Bu tapu harçları genellikle taşınmaz olan mal varlıklarının alımı ve satımı sırasında gerçekleşmekte olup, bazı durumlar da tapu harçları yersiz olarak alındığı düşünülmektedir. Tapu harçlarının yersiz olduğunu düşünen vatandaşlar ise tapu harcı iade edilir mi, tapu harçları geri alınır mı gibi sorular sormaktadır.

Tapu Harçları Geri Alınır mı?

 

Tapu alım ve satım sırasında yersiz tapu harcı alımı gerçekleşmiş olan kişilerin tapu harçlarını geri alması mümkün olup, bunun için ise dilekçe yazılarak verilmesi gerekmektedir.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

SAYI : B.07.1.GİB.4.42.16/HK -25-75

KONU: Tapu Harcı

…………… MALMÜDÜRLÜĞÜ

İlgi yazınızın incelenmesi neticesinde; ilçenizde ikamet eden ………………’ ın yersiz olarak tapu harcı ödediği, bu harçların 5403 sayılı kanuna göre iadesinin mümkün olup olmayacağının sorulduğu anlaşılmıştır.

492 sayılı Harçlar kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 3 üncü maddesinde, gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların, kanuni ve mensup mirasçılara intikalinde binde 9, aynı tarifenin 13/C fıkrasında ise (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde emlak vergisi değeri üzerinden onbinde 5 oranında harç alınacağı hükme bağlanmıştır.

Ancak; 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan ‘5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’ nun geçici 2. maddesinde ‘çiftçi kayıt sistemi oluşturulması amacıyla, ilgililerin isteği üzerine tarım arazilerininveraset intikal ve cins tashihi işlemleri için veraset intikal vergisi, tapu harcı, döner sermaye ücretleri ve her türlü vergi ve kesintiler bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıllık süre içinde alınmaz’ hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili yayımlanan 2 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Sirkülerinin 3. maddesinde 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun geçici 2 nci maddesinde yer alan hükme göre, çiftçi kayıt sisteminin oluşturulması amacı ile söz konusu kanun maddesinin yürürlüğe girdiği 19.07.2005 tarihinden itibaren iki yıllık süre içinde;

Söz konusu kanunda tanımı yapılan tarım arazisi olan gayrimenkullere ilişkin ilgililerin isteği üzerine yapılacak cins tashihi işlemleri ile verasetten intikal eden gayrimenkullerin tapuya tescil işlemlerinde, 492 Sayılı Harçlar Kanununa göre alınması gereken tapu harcı ile her türlü vergi kesintilerinin aranılmaması gerektiği bildirilmiştir.

Buna göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 118/3. maddesinde; ‘ açık olarak vergi mevzuuna girmeyen veya vergiden müstesna bulunan gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi istenmesi veya alınması’ vergilendirme hatası olarak tanımlandığından, yersiz olarak tahsil edildiği anlaşılan tapu harcının mezkur Kanunun 116 ve müteakip maddeleri gereğince ilgiliye red ve iadesi gerekir.

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz