Tapu Dairesinde Yaşlılar İçin Sağlık Raporu İsteme Yaşı Kaç

/ 8 Kasım 2017 / 382 / yorumsuz
Tapu Dairesinde Yaşlılar İçin Sağlık Raporu İsteme Yaşı Kaç

65 yaş ve üzeri olan kişilerin gayrimenkul satması, hisse oranı devretmesi için sağlık raporunun gerekip, gerekmediği merak edilen sorular arasında yerini ediniyor. Söz konusu rapo

Tapu İşlemleri İçin Sağlık Raporu
65 yaş ve üzeri olan kişilerin gayrimenkul satması, hisse oranı devretmesi için sağlık raporunun gerekip, gerekmediği merak edilen sorular arasında yerini ediniyor. Söz konusu rapor ile ilgili açıklama Tapu Sicil Tüzüğünün 19. maddesinde belirtiliyor.
Fiil Ehliyeti ve Akli Melekelerin Yerinde Olması
Gayrimenkul satmak ya da hisse oranı devretmek gibi işlemleri gerçekleştirmek için tapu müdürlüğüne başvurulduğunda tapu müdürü, 65 yaş ve üzerinde olan kişinin medeni haklarını kullanması yani fiil ehliyeti ve akli melekelerinin yerinde olması konusunda emin olmak adına konu ile ilgili sağlık raporu talep edebiliyor.
Tapu Sicil Tüzüğündeki Açıklama
Tasarruf yetkisinin belirlenmesi

MADDE 19 – (1) İstemde bulunanların fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılır.
(2) Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye düşerse resmî veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı hakkında fotoğraflı sağlık raporu ister. Raporun tarihi ve numarası resmî senet veya istem belgesi içeriğinde belirtilir ve raporun aslı işlem dosyasında saklanır.

Kaynak:Emlakdanismanlari.com