2017 Trampa İşlemleri

/ 8 Kasım 2017 / 199 / yorumsuz
2017 Trampa İşlemleri

Tapuların tapu dairesinde para aracılığı olmaksızın direkt olarak başka bir taşınmazla takas edilmesi yöntemine tapu trampası adı verilmektedir. Yani iki taşınmaz sahibi karşılıklı

Tapu Trampa İşlemleri 2017
Tapu Trampa Nedir?
Tapuların tapu dairesinde para aracılığı olmaksızın direkt olarak başka bir taşınmazla takas edilmesi yöntemine tapu trampası adı verilmektedir. Yani iki taşınmaz sahibi karşılıklı olarak anlaşma sağlar ve ellerinde bulunan tapuları hiçbir para ödemesi yapmadan birbirleri ile takas ederlerse bu işleme tapu trampa işlemi adı verilmektedir. Bu işlemin geçerli olması için her iki tarafında kesinlikle hiçbir şekilde para ödemesi yapmaması gerekmektedir. Bu devir işlemi için imzalanan sözleşmelere ise tapu trampa sözleşmesi denilmektedir. 
Tapu Trampa İşlemi İçin Gerekenler Nelerdir?
Takas edilecek olan taşınmazların tapuları
Bu taşınmazlara sahip olan ya da yetki verdikleri kişilerin resimli kimlikleri
Takas yapan kişilerin yeni çekilen ikişer adet vesikalık fotoğrafları 
Kanuni temsilcilerin bulunması durumunda temsilciye ve bu temsile ilişkin belge
Taşınmazların ait oldukları belediyeden alınan emlak beyan değeri gösteren belge
Tapu Trampa Harcı ve Masrafı
Takası gerçekleştirilen yani trampa işlemi yapılan taşınmaz mallar için ait oldukları belediyeden alınan emlak beyan değeri alt sınır kabul edilmek üzere takas yapan her iki taraftan da binde 20 oranında tapu harcı tahsil edilmektedir. Yeni çıkarılan ve Resmi Gazetede yayımlanan tapu harcı oranları için yapılan düzenleme ile beraber bu oran Eylül 2017 tarihine kadar binde 15 olarak revize edilmiştir. Buna ek olarak döner sermaye bedeli olarak 87,25 lira ödenmelidir. 

Kaynak:Emlakdanismanlari.com