TAKPAS Ne Demek?

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü teknolojiyi her geçen gün daha da etkin bir şekilde kullanmaya devam ederken hayata sokulan yeniliklerden biride TAKPAS sistemidir. Peki, TAKPAS ne demek?

TAKPAS Sistemi Nedir?

Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi kelimelerinin ilk harflerinden oluşan bir kısaltma olan TAKPAS, genel müdürlük bünyesinde üretilen ya da arşivlenen dataların ilgili kurumlar ve kişilere aktarılmasını sağlayan özel bir sistemdir. Sistemde paylaşılacak olan verilere ilişkin usul ve esaslar Mart 2015 tarihinde 29288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tapu ve kadastro verilerinin paylaşımı hakkında yönetmelik tarafından belirlenmektedir.
 
Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi Hangi Esaslara Bağlı Olarak Çalışır?

MADDE 5 – (1) TAKPAS’taki veriler; taşınmazın gerçek ve tüzel kişiyle ilişkilendirilmesi ve üzerindeki hakların gösterilmesine ilişkin bilgileri içerir. Bu veriler elektronik tapu siciline geçilinceye kadar bilgilendirme amaçlı olarak kullanılabilir.

(2) TAKBİS üzerindeki kayıtlar, her bir birim için, sicillerin elektronik ortamda tutulmaya başlandığı tarihte aktif olan ve bu tarihten sonra oluşan bilgileri içerir.

(3) TAKBİS öncesi pasif kayıtlara yönelik talepler, kişi ve kurumlar tarafından taşınmazın kaydına ulaşılmasını sağlayacak tanımlayıcı bilgileri belirtilerek tapu sicilinin tutulduğu ve dayanak belgelerin arşivlendiği ilgili birimlere yapılır. 30/4/2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.
 
Özel hayatın gizliliği ve diğer sınırlamalar

MADDE 6 – (1) TAKPAS’ın işletilmesinde, paylaşılmasında ve kullanılmasında T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler ve diğer mevzuatta yer alan; Devlet sırrına, kişisel verilerin korunmasına, özel hayatın ve soruşturmanın gizliliğine, mahkemelerce verilen gizlilik kararlarına, gizli tanıklığa, 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında alınan tedbir kararlarına ilişkin hükümler esas alınır.

Başvuru, sözleşme ve protokol

MADDE 7 – (1) Protokol/sözleşme, 6083 sayılı Kanun, 4721 sayılı Kanun, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, Tapu Sicili Tüzüğü ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde imzalanır.

(2) TAKPAS’tan yararlanmak isteyen kurumlar ve kişiler, Genel Müdürlüğe başvururlar. Yapılan başvurularda, talep edilen bilgilerin kullanım amacının ve varsa yasal dayanağının bildirilmesi gerekir.

(3) Genel Müdürlük, TAKPAS’ta bulunan verileri, bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar uyarınca Genel Müdürlük ile kurumlar ve kişiler arasında yapılacak ve Genel Müdürlükçe belirlenecek tip protokol veya sözleşme çerçevesinde paylaşıma açabilir.

(4) Kurumlar ve kişiler aldıkları verilerin gizliliğini korumakla yükümlüdürler. Alınan veriler kullanım amacı veya sözleşmede/protokolde tanımlanmış hizmetlerin yerine getirilmesi dışında başka amaçla kullanılamaz.

(5) Protokol yapılan kişi ve kurumlarla veri paylaşımı salt elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir. Bu kapsamdaki kişi ve kurumların elektronik ortam dışındaki veri talepleri karşılanmaz. TAKBİS öncesi pasif kayıtlara ilişkin bilgiler ve belge örnekleri ilgili kamu kurumlarının yazılı talebi üzerine verilir.

Sözleşme veya protokolde bulunması gereken hususlar

MADDE 8 – (1) Sözleşme veya protokollerde aşağıda belirtilen hususlara yer verilir:

a) Kurumların veya kişilerin yetkileri, yetki alanı ve paylaşıma sunulacak veriler.
b) Kayıtlara erişimin şekli, kontrolü ve güvenliği.
c) Sözleşme/protokol süresi.
ç) Kurumların veya kişilerin TAKPAS’ı kullanma amacı ve varsa yasal dayanağı.
d) Sorumluluk.
e) Sınırlamalar.
f) Eğitim.
g) Ücretlendirme.
ğ) Genel Müdürlükçe uygun görülecek diğer hususlar.

Verilerin paylaşımı
MADDE 9 – (1) Kurumlar ve kişilerin TAKPAS’ta hangi sorgulamaları yapabilecekleri ve hangi bilgileri alabilecekleri sözleşme veya protokoller çerçevesinde belirlenir.

(2) Kurumlar ve kişiler için her bir sorgulama, sorgu sonucu gönderilecek internet servisleri ve internet sayfaları için yetkilendirme yapılır. Kurum ve kişilerin, günlük en fazla kaç kez sorgulama yapabileceği, süreleri, yaptığı işlemler için ne düzeyde izleme bilgisi tutulacağı gibi bilgi ve kısıtlamalar ile diğer hususlar sözleşme veya protokoller çerçevesinde belirlenir.

(3) Genel Müdürlük, TAKPAS’ı kullanacak kurum ve kişileri sistemde tanımlar. Tanımlanan her bir kurumun TAKPAS’ta kendini tanıtabilmesi ve giriş yapabilmesi için Genel Müdürlük tarafından güvenlik kodları, kullanıcı adı ve şifreleri tahsis edilir.

(4) Genel Müdürlük, TAKPAS’ta veri paylaşım ve güvenliği esaslarını düzenlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

(5) İlgili idarelerce düzenlenen taşınmaz üzerindeki tasarrufları kısıtlayıcı veya yasaklayıcı nitelikteki haciz, tedbir ve benzeri bildirimler, elektronik imza, kayıtlı şifre ve benzeri yöntemlerle elektronik ortamda Genel Müdürlüğe bildirilebilir ve bu bildirimlere Genel Müdürlükçe elektronik ortamda cevap verilebilir. Elektronik ortamda yapılacak bildirime ve cevapların elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz