Tarihi eser niteliğinde olan taşınmaz kültür varlıkları için yapılan bakım, onarım ve yapı esasları ile proje uygulamalarının esasları, Koruma Yüksek Kurulu tarafınca belirlenen il

Tarihi Eserlerin Tadilatı
Tarihi eser niteliğinde olan taşınmaz kültür varlıkları için yapılan bakım, onarım ve yapı esasları ile proje uygulamalarının esasları, Koruma Yüksek Kurulu tarafınca belirlenen ilke kararları ile Koruma Bölge Kurulu tarafınca alınan kararlar ile belirleniyor.
Tarihi Eserlerde Tadilat ve Tamirat
Tarihi eser niteliğinde olan taşınmaz kültür varlıkları adına yapılan bakım, onarım, tadilat ve tamirat işlemleri aşağıdaki maddeler esas alınarak gerçekleştiriliyor;
Madde 8 — Taşınmaz kültür varlıklarının tadilat ve tamiratlarına ilişkin uygulamalarda aşağıdaki hususlar geçerlidir.
Tadilat ve tamiratlar özgün biçim ve malzemeye uygun olarak, bünyesinde KUDEB kurulmuş idarelerin, ilgili idarelerin bünyesinde KUDEB bulunmaması halinde ise koruma bölge kurulunun izin ve denetiminde 11/6/2005 tarihli ve 25842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe göre gerçekleştirilir.
 Taşınmaz kültür varlıklarında esaslı onarım
 Madde 9 — Esaslı onarımlarda, tescilli yapı için hazırlanacak rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ve diğer belgeler koruma bölge kuruluna sunulur. Koruma bölge kurulunun onayladığı proje ve koşullarda uygulama gerçekleştirilir. Uygulamalara ilişkin denetleme; Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair  Yönetmeliğe göre yapılır.

Kaynak:Emlakdanismanlari.com  

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.