Anayasa gereğince, temel hak ve özgürlükler yalnızca kanun esas alınarak gerçekleştirilebiliyor. Özel kanunlar ile taşınmaz mal mülkiyetinde getirilen bazı kısıtlamalar da bulunuyo

Taşınmaz Mal Mülkiyetindeki Kısıtlamalar
Anayasa gereğince, temel hak ve özgürlükler yalnızca kanun esas alınarak gerçekleştirilebiliyor. Özel kanunlar ile taşınmaz mal mülkiyetinde getirilen bazı kısıtlamalar da bulunuyor.
Alım – İştira Hakkı
Alım yani iştira hakkı, taraflar arasında bir kişinin dilediği takdirde bir bedel ödeme koşulu ile diğer kişinin de bir malın açıklaması ile kuruluyor. İştira hakkında kabul beyanı şartı aranmıyor ve karşı tarafın itiraz hakkı bulunmuyor. İştira hakkını doğuracak olan sözleşmelerin tapu sicilinde yapılması gerekiyor. Ve ön sözleşme bulunmuyor. İştira hakkında mal ve ödenecek olan bedelin mutlaka sözleşmede belirtilmesi gerekiyor. Bununla beraber iştira hakkının belirli bir şekli olmasa da bu hususun sözleşmede belirtilmesi gerekiyor. Medeni Kanun gereğince söz konusu hakkın kullanım süresi bulunmuyor. Borçlar Kanunu gereğince bu hak için 10 yıl hak düşürücü süre getiriliyor.
Geri Alım Hakkı
Geri alım hakkı, şahsın bir başka şahsa satmış olduğu taşınmaz malı geri alma hakkı olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu hak iki şekilde meydana gelebiliyor. Bunlardan ilki, acil bir durum nedeni ile taşınmaz malı çok ucuza satıp, daha sonra geri almak için, ikincisi ise borç karşılığında borcun ödenmesine kadar teminat için geri alım hakkı kullanılabiliyor. Geri alım hakkı, tapu siciline resmi bir şekilde yapılmak zorunda olup, miras yolu ile mirasçılara geçebiliyor.
Ön Alım Hakkı
Ön alım hakkı; sözleşmeden doğan ön alım hakkı ve kanundan doğan ön alım hakkı olarak iki türde olabiliyor. Sözleşmeden doğan ön alım hakkında, söz konusu hakka konu olan taşınmaz mal, sadece hak sahibi haricinde bir kişiye satılır ise meydana geliyor. Ön alım hakkı, bağışlama ve trampada kullanılamıyor ve 10 yıllık hak düşürücü süresi bulunuyor. Ön alım hakkı için satış tarihinden itibaren iki yıl içerisinde dava açmak gerekiyor.
Kanundan doğan ön alım hakkında ise; paydaşlar arasında bir paydaş payını, paydaşlar haricinde üçüncü bir şahsa satmak isterse kullanılabiliyor. Kanundan doğan ön alım hakkında şerh ve sözleşme söz konusu olmuyor. 

Kaynak:Emlakdanismanlari.com  

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.