Vergi Dairesi Müdürlüğü Görevleri Nelerdir?

Vergi Dairesi müdürlüklerine ait olan görevler 24 Aralık 1994 tarihinde yayımlanan 22151 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği kapsamında ele alınmaktadır. Peki, bu maddeye göre belirlenen Vergi Dairesi Müdürlüğü görevleri nelerdir?

Vergi Dairesinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Vergi dairelerinin görev ve sorumlulukları arasında ilk sırayı hiç tartışmasız vergilerin zamanında tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesi yer almaktadır. Kendilerine verilen görevleri ve yükümlülükleri eksiksiz olarak tam zamanında yerine getirmekle yükümlü olan vergi daireleri devletin vergi geliri elde etmesini sağlamak üzere çalışmaktadır. Vergilerin zamanında tahsil edilmesini sağlamak ve vergi mükelleflerinin bu yükümlülüklerini yerine getirmelerini teşvik etmekte vergi dairelerinin görevleri arasında yer almaktadır.

Vergi Dairesi Müdürü ve Vergi Müdürünün Görevleri 

Madde 19- Vergi dairesi müdürü ve vergi müdürü aşağıda yazılı işleri yapmakla görevlidir.

 

 1. a) Mevzuat ve talimatlarla doğrudan kendisine verilen görevleri yapmak,

 

 1. b) Vergi dairesi sorumluluğuna verilen;

 

1) Vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk işlemlerini kanun hükümlerine uygun surette ve zamanında yaptırmak,

 

2) Tahsil edilebilir hale gelen vergi, resim ve harçlarla diğer Devlet alacaklarını kanun hükümleri çerçevesinde tahsil ettirmek, bu amaçla gerektiğinde haciz kararlarını infaz ettirmek,

 

3) Terkinler ile reddi gereken vergi, resim, harçlar ve diğer mali yükümlülüklerle ilgili işlemleri yaptırmak,

 

4) Vergi kayıtlarını, vergi dairesi ve mükellefler itibariyle yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak tutturmak.

 

 1. c) Müdürlüğünde yürütülen iş ve işlemleri sürekli ve düzenli olarak izlemek, değerlendirmek ve denetlemek,

 

 1. d) Uygulamada karşılaşılan eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler almak, uygulamada birliği sağlamak,

 

 1. e) Gelir ve gider saymanlığının gerekli kıldığı her türlü iş ve işlemleri yaptırmak, yapmak ve Sayıştay’a yönetim dönemi (zamanı idare) hesabını vermek,

 

 1. f) Bölüm yönetiminin servis şefine, servis ve masa yönetiminin gelir uzmanı, gelir uzman yardımcısı veya memura verilmesi  ve bu görevlerin geri alınması halinde, durumu defterdarlığa veya vergi dairesi başkanına bildirmek.

 

Vergi dairesi müdürleri yukarıda sayılan görevlere ilave olarak :

 

 1. a) Vergi dairesi işlemleri ile ilgili olarak idari yargı mercilerine intikal ettirilen ihtilaflarda, Hazineyi temsilen talep ve savunmada bulunmak,

 

 1. b) Yönetici olarak, personel yönetimi ile ilgili gerekli işlemleri yapmak ve tedbirleri almak,

 

 1. c) Vergi dairesine atanacak ve vergi dairesinden alınacak memurlar hakkında görüş bildirmek,

 

 1. d) Vergi dairesi ile mükellef ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak,

 

 1. e) Vergi dairesine verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerektiğinde, vergi dairesi dışındaki kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği yapmak,

 

ile görevlidirler.

 

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz